חברי קבוצת אגד

"אגד אמני ארץ ישראל" או "אגד" הוא שמה של קבוצת אמנים שהתאגדה בתל אביב בסוף שנת 1929 במטרה לארגן תערוכות אמנות, ליצור קשרים עם קבוצות אמנים בחו"ל וקיום הרצאות. תערוכת "אגד" הוצגה בסוף שנת 1929 בדירה ברחוב אלנבי בתל אביב, ונחשבת עד היום לאחד מן הביטויים המרכזיים של התארגנות העצמית של אמנים מודרניים בתל אביב בתקופת מגדל דוד.