חברי קבוצת אקלים

קבוצת אקלים היא קבוצת אמנים שהוקמה על ידי רחל שביט ואליהו גת בעקבות מלחמת יום כיפור (ולכן נקראו תחילה "אקלים 73"), ופעלה בין השנים 1982-1973. הרוח שאיחדה את אמני הקבוצה נבעה מן החרדה הקיומית שהחלה עם פרוץ המלחמה, שגרמה להם להתמקד בזיקה השורשית לסביבה, ההתייחסות לנוף, לאור ולאווירה המקומית בכדי להביע את הזדהותם עם ערכי התרבות והטבע של הארץ.

הקבוצה לא הייתה הומוגנית במתכוון, אלא בחרה כנקודת מוצא את השונה ולא את הזהה.