חברי קבוצת מסד

קבוצת מסד הייתה קבוצת אמנים צעירים שראתה עצמה כמייצגת הדור הצעיר של האמנים הארץ-ישראלים, והתנגדה לקבוצת "אגד" הוותיקה.