כלים לקביעת מחיר ציור

אם עדיין לא קראת את המאמר שעסק בנושא הגורמים המשתתפים בקביעת ערכו של ציור, אז כדאי לך לעשות זאת לפני קריאת מאמר זה.

לקנות מציאה או את הטוב ביותר?